मनाचे श्लोक - श्लोक ६७

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ६ एप्रिल २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक ६७ | Manache Shlok - Shlok 67

मनाचे श्लोक - श्लोक ६७ - [Manache Shlok - Shlok 67] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक ६७


घनश्याम हा राम लावण्यरुपी ।
महाधीर गंभीर पूर्णप्रतापी ॥
करी संकटीं सेवकांचा कुडावा ।
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा ॥६७॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


घनश्यामवर्णोऽतिलावण्ययुक्तो ।
गभीरोऽतिधीरः प्रतापेन पूर्णः ॥
स्वभक्तस्य यः संकटे पक्षपाती ।
प्रभाते हृदा राघवश्र्चिंतनीयः ॥६७॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


श्रीसमर्थ, श्रीरामाचे वर्णन करताना सांगतात की, श्रीराम मेघाप्रमाणे सावळ्या वर्णाचा आहे.

कुढावा म्हणजे रक्षण.

म्हणे दास हा राम तत्काळ पावे ।
करी संकटी सेवकाचें कुडावें ।
प्रतापें चि ब्रह्मादिकां सोडवीलें ।
महीमंडळालागि आनंदवीलें ॥

प्राभातकाळी मन साहजिकच उद्वेग रहित व हर्षयुक्त असते, यासाठी नामस्मरण विशेषतः तेव्हा करावे, असे सांगितले आहे. पण सकाळी नामचिंतन झाले म्हणून इतर वेळी रिकामे बसून रहायचे, असा याचा अर्थ होत नाही. यासाठी समर्थ दासबोधात सांगतात,

हरूषकाळी विषमकाळीं ।
पर्वकाळी प्रस्तावकाळी ।
विश्रांतिकाळीं निद्राकाळीं ।
नामस्मरण करावें ॥

आनंदाची परमोच्च स्थिती किंवा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती, पंचांगात सांगितलेला विशेष काळ असो नाहितर पश्चत्तापाने पोळलेली परिस्थिती असो, सहज आरामात पडलेले असा किंवा अगदी झोप आता डोळ्यावर आली आहे, अशा कोणत्याही अवस्थेत नामस्मरण करावे.

नित्य नेम प्रातःकाळी ।
माध्यानकाळी सायंकाळी ।
नामस्मरण सर्व काळी करीत जावें ॥