मनाचे श्लोक - श्लोक ४६

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १६ मार्च २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक ४६ | Manache Shlok - Shlok 46

मनाचे श्लोक - श्लोक ४६ - [Manache Shlok - Shlok 46] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक ४६


मना जे घडी राघवेवीण गेली ।
जनीं आपुली ते तुवां हानि केली ॥
रघूनायकावीण तो शीण आहे ।
जनी दक्ष तो लक्ष लावूनि पाहे ॥४६॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


मनो या गता नाडिका रामहीना ।
तदायुस्त्वया नाशितं बुद्धिजाड्यात् ॥
श्रमो रामसेवा विना जीवितं य ।
त्स दक्षो मनुष्येषु यो रामसेवी ॥४६॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


श्रीसमर्थ या श्लोकातून सांगत आहेत की, श्रीरामाच्या ऐवजी इतर अर्थहीन विषयांचे चिंतन घडले, म्हणजे तेवढा काळ फुकट गेला, व्यर्थ गेला, वाया गेला असे समजावे.

सांडून राम आनंदघन ।
ज्याचे मनीं विषयचिंतन ।
त्यासी कैचें समाधान ।
लोलंगतासी ॥

याविषयी समर्थ आपल्याला सावध रहायला सांगत आहेत.

विवेकी दक्ष जो कोण्ही ।
पुरुषार्थी धर्मरक्षकु ।
आमोल्य जन्म हा तेणे ।
वेर्थ चि दवडूं नये ।