MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मनाचे श्लोक - श्लोक ३९

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १० मार्च २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक ३९ | Manache Shlok - Shlok 39

मनाचे श्लोक - श्लोक ३९ - [Manache Shlok - Shlok 39] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

श्लोक ३९


जया वर्णिती वेद शास्त्रे पुराणे ।
जयाचेनि योगें समाधान बाणे ॥
तयालागिं हें सर्व चांचल्य दीजे ।
मना सज्जना राघवी वस्ति कीजे ॥३९॥समर्थ रामदास स्वामी

संस्कृत रुपांतर


पुराणानि वेदाश्र्च यं वर्णयंति ।
समाधानता स्यात्सदा यस्य संगात्‌ ॥
समर्प्याऽऽशु तस्मिन्निजं चंचलत्वम्‌ ।
सदा रामचंद्रे निवासं कुरुष्व ॥३९॥समर्थ रामदास स्वामी

अर्थ


श्रीसमर्थ मनाला समजवत आहेत की, ज्या श्रीरामाचे वेदशास्त्रे आणि पुराणे गुण वर्णन करतात, ज्या श्रीरामाचे स्मरण केल्यास आत्यंतिक समाधान प्राप्त होते, त्या श्रीरामाच्या चरणी तू स्वतःचे चांचल्य अर्पण कर आणि अखंडपणे त्याच्या चिंतनात लीन होऊन रहा.

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store