मनाचे श्लोक - श्लोक ३८

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ९ मार्च २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक ३८ | Manache Shlok - Shlok 38

मनाचे श्लोक - श्लोक ३८ - [Manache Shlok - Shlok 38] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक ३८


मना प्रार्थना तूजला एक आहे ।
रघूराज थक्कीत होऊनि पाहे ॥
अवज्ञा कदा हो यदर्थी न कीजे ।
मना सज्जना राघवी वस्ति कीजे ॥३८॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


मन: प्रार्थनां वै श्रृणु त्व ममैकाम्‌ ।
रघूत्तंसरुपं प्रपश्याचलं सत्‌ ॥
इदं मद्वचस्ते न हेयं कदापि ।
सदा रामपादे निवासं कुरुष्व ॥३८॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


या श्लोकात श्रीसमर्थ मनाला प्रार्थना करत आहेत की, हे मना, मी तुझ्याकडे केवळ एकाच गोष्टीची विनंती करतो. तू श्रीरामाची इतकी भक्ति कर की ते पाहून तो आश्चर्याने थक्क होऊन पहातच राहील ! आणि या प्रार्थनेचा कधीही अनादर करू नकोस कारण हे तुझ्याच हिताचं आहे.

हे मना सज्जना, श्रीरामाच्या अखंड स्मरणात लीन होऊन रहा.