पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव | Eco-friendly Ganeshotsav

मनाचे श्लोक - श्लोक २९

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २९ फेब्रुवारी २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक २९ | Manache Shlok - Shlok 29

मनाचे श्लोक - श्लोक २९ - [Manache Shlok - Shlok 29] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक २९


पदी राघवाचे सदा ब्रीद गाजे ।
वळें भक्तरीपूशिरी कांबि वाजे ॥
पुरी वाहिली सर्व जेणे विमानीं ।
नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी ॥२९॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


व्रतं रामचंद्रस्य तु ख्यातमेतत्‌ ।
स्वभक्तद्विषो मस्तकं ताड्यामेव ॥
पुरी येन नीता क्षणाद्देवलोकम्‌ ।
स नोपेक्षते रामचंद्र: स्वभक्तम्‌ ॥२९॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


श्रीसमर्थ सांगतात की, श्रीरामाच्या पायात तोडर असून, त्यांचा रुमझुम आवाज होत असतो. भक्तांचे रक्षण करण्याचे श्रीरामाचे ब्रीद तो आवाज दाखवतो.

ब्रिदावळी पदीं वसे ।
विशेष दूसरा नसे ।
विबुधबंद सोडिले ।
अनंत जीव सोडिले ॥

कांबि म्हणजे धनुष्यदंड. श्रीरामभक्ताच्या शत्रूंच्या मस्तकी त्या धनुष्याच्या कांबीचा टणत्कार जोराने होतो. ज्या श्रीरामाने सर्व अयोध्यापुरी आपल्या बरोबर विमानात नेली, तो भक्तकैवारी श्रीराम अनन्य भक्ताची कधीही उपेक्षा करत नाही.

Book Home in Konkan