मनाचे श्लोक - श्लोक २३

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २३ फेब्रुवारी २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक २३ | Manache Shlok - Shlok 23

मनाचे श्लोक - श्लोक २३ - [Manache Shlok - Shlok 23] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक २३


न बोलें मना राघवेवीण कांहीं ।
जनी वाउगें बोलता सुख नाहीं ॥
घडिने घडी काळ आयुष्य नेतो ।
देहांतीं तुला कोण सोडूं पहातो? ॥२३॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


मनो रामनाम्नस्त्वयाऽन्यन्न वाच्यम्‌ ।
वृथावाक्प्रबंधात्सुखं नैति कश्र्चित्‌ ॥
क्षणैनाऽऽयुरग्रे हरत्वेय काल: ।
शरीरावसानेऽथ को मोचयेत्त्वाम्‌ ॥२३॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


श्रीसमर्थ इथे उपदेश करतात की, वाचेत नेहमी सत्य असावे. असत्य किंवा वायफळ बडबडीने स्वतःचे केवळ अहितच होते.

प्रत्येक क्षणी काळ माणसाला ग्रासत आहे. क्षणा-क्षणाने आयुष्य कमी होत आहे. देहाचा अंत जवळ आल्यावर आपण काय करु शकणार आहोत ?
संसार म्हणिजे सवें च स्वार ।
नाहीं मरणास उधार ।
मापीं लागलें शरीर ।
घडीने घडी ॥