Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

मनाचे श्लोक - श्लोक २१

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २१ फेब्रुवारी २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक २१ | Manache Shlok - Shlok 21

मनाचे श्लोक - श्लोक २१ - [Manache Shlok - Shlok 21] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक २१


मना वासना चूकवीं येरझारा ।
मना कामना सांडी रे द्रव्यदारा ॥
मना यातना थोर हे गर्भवासीं ।
मना सज्जना भेटवीं राघवासीं ॥२१॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


मनो जन्ममृत्युप्रदां दु:खदात्रीम्‌ ।
धनाप्तप्रियाकामनां संत्यजाशु ॥
यतो यातना भर्गवासेऽस्त्यसह्या ।
ततोराघवे प्रीतियोगं कुरुष्व ॥२१॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


श्रीसमर्थ इथे सांगत आहेत की, वासनांच्या आहारी न जाता मनाची शांतता टिकवण्याचा प्रयत्न करावा. धन-संपत्ती मिळवण्याचा लोभ टाळावा. मनाची अवस्था सारखी बदलत गेली की अति कष्ट सोसावे लागतात. भगवान श्रीरामचंद्रांनी जो मार्ग दाखवला आहे, त्यावर अखंडपणे चालावे.

Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play