Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

मनाचे श्लोक - श्लोक १९

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १९ फेब्रुवारी २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १९ | Manache Shlok - Shlok 19

मनाचे श्लोक - श्लोक १९ - [Manache Shlok - Shlok 19] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १९


मना सर्वथा सत्य सांडूं नको रे ।
मना सर्वथा मिथ्य मांडूं नको रे ॥
मना सत्य ते सत्य वाचे वदावे ।
मना मिथ्य तें मिथ्य सोडूनि द्यावें ॥१९॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


मनो मा त्यज प्रायश: सत्य वस्तु ।
मनोऽसन्मतिं मा कृथा: सर्वथैव ॥
मनो ब्रूहि सत्यं सदा सद्वचोभि ।
र्मनोऽसत्त्यज प्राज्ञ मिथ्येति मत्वा ॥१९॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


या श्लोकात श्रीसमर्थांचा मनाला उपदेश असा की, मना, वाणीत नेहमी खरेपणा असायला पाहिजे. नेहमी सत्यच बोलावे. मिथ्या म्हणजे खोटे, अर्थहीन बडबड टाळावी.

Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play