मनाचे श्लोक - श्लोक २

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २२ जून २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक २ | Manache Shlok - Shlok 150

मनाचे श्लोक - श्लोक २ - [Manache Shlok - Shlok 150] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

श्लोक २


नसे पीत ना श्वेत ना श्याम कांही ।
नसे व्यक्त अव्यक्त ना नीळ नाहीं ॥
म्हणे दास विश्वासतां मुक्ति लाहे ।
मना संत आनंत शोधुनि पाहे ॥१५०॥समर्थ रामदास स्वामी

संस्कृत रुपांतर


न पीतं न शुभ्रं न रक्तं कदाचि ।
न्न च व्यक्तमव्यक्तरुपं न नीलं ॥
रतिस्तत्र मुक्तिप्रदा दासवाक्या ।
मनोऽनंतसच्चित्समन्वेषर्णीय ॥१५०॥समर्थ रामदास स्वामी

अर्थ


TEXT