मनाचे श्लोक - श्लोक १४९

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २१ जून २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १४९ | Manache Shlok - Shlok 149

मनाचे श्लोक - श्लोक १४९ - [Manache Shlok - Shlok 149] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १४९


जगी पाहतां चर्मलक्षी न लक्षे ।
जगी पाहता ज्ञानचक्षी निरक्षे ॥
जनीं पाहता पाहणे जात आहे ।
मना संत आनंत शोधुनि पाहे ॥१४९॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


जगत्यां न यच्चर्मचक्षुर्निरीक्ष्यं ।
जगत्यां तु यज्ज्ञानचक्षुर्विलोक्यं ॥
यदालोकने स्याल्लयो लोकनस्य ।
मनोऽनंतसच्चित्समन्वेषर्णीय ॥१४९॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


TEXT