मनाचे श्लोक - श्लोक १४७

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १९ जून २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १४७ | Manache Shlok - Shlok 147

मनाचे श्लोक - श्लोक १४७ - [Manache Shlok - Shlok 147] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १४७


फुटेना तुटेना चळेना ढळेना ।
सदा संचले मीपणे ते कळेना ॥
तया एकरूपासि दूजे न साहे ।
मना संत आनंत शोधुनि पाहें ॥१४७॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


न खंड्यं चलं नो न नाम्यं हि वस्तु ।
ततो सर्वतोऽहंतयाऽज्ञस्य दूरे ॥
न तत्राऽद्वये द्वैबुद्धिः प्रकार्या ।
मनोऽनंतरसच्चित्समन्वेषरीयं ॥१४७॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


TEXT