मनाचे श्लोक - श्लोक १४६

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १८ जून २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १४६ | Manache Shlok - Shlok 146

मनाचे श्लोक - श्लोक १४६ - [Manache Shlok - Shlok 146] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १४६


दिसे लोचनी ते नसे कल्पकोडी ।
अकस्मात आकारले काळ मोडी ॥
पुढे सर्व जाईल कांही न राहे ।
मना संत आनंत शोधुनि पाहे ॥१४६॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


दृशो गोचरं यन्न सतौतत्कदाचि ।
दकस्माभ्दवेत्तच्च कालेन नश्येत्‌ ॥
यतः सर्वनाशः स्थिरं नैव किंचि ।
न्मनोऽनंतसच्चित्समन्वेषणीयं ॥१४६॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


TEXT