मनाचे श्लोक - श्लोक १४५

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १७ जून २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १४५ | Manache Shlok - Shlok 145

मनाचे श्लोक - श्लोक १४५ - [Manache Shlok - Shlok 145] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १४५


सदा वीषयो चिंतितां जीव जाला ।
अहंभाव अज्ञान जन्मास आला ॥
विवेके सदा स्वस्वरुपी भरावे ।
जिवा ऊगमी जन्म नाही स्वभावें ॥१४५॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


गतं जन्म शब्दादिसंचिंतनेन ।
हाहं भावतोऽज्ञानता ज्ञायतेऽस्य ॥
विवेकादतः स्वस्वरुपं विचिंत्यं ।
विचचारात्स्वमूलस्य नो जन्मभाक्स्यात्‌ ॥१४५॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


TEXT