मनाचे श्लोक - श्लोक १४२

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १४ जून २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १४२ | Manache Shlok - Shlok 142

मनाचे श्लोक - श्लोक १४२ - [Manache Shlok - Shlok 142] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १४२


कळेना कळेना कळेना कळेना ।
ढळे नाढळे संशयोही ढळेना ॥
गळेना गळेना अहंता गळेना ।
बळें आकळेना मिळेना मिळेना ॥१४२॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


न विज्ञायते तो न यत्तन्न नश्ये ।
द्विमूढस्य नो संशयो नो न याति ॥
अहंता तु न क्षीयते नैव नैव ।
ततो नो बलाच्चल्यते गृह्यते वा ॥१४२॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


TEXT