मनाचे श्लोक - श्लोक १४१

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १३ जून २००८

मनाचे श्लोक  श्लोक १४१ | Manache Shlok - Shlok 141

मनाचे श्लोक - श्लोक १४१ - [Manache Shlok - Shlok 141] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १४१


म्हणे दास सायास त्याचे करावे ।
जनीं जाणता पाय त्याचे धरावे ॥
गुरू अंजनेवीण तें आकळेना ।
जुने ठेवणे मीपणे ते कळेना ॥१४१॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


विधेयं मुदाऽज्ञस्य दास्य सदैव ।
प्रकार्या पुनर्व्रह्मवित्पादसेवा ॥
गुरौ सद्वचः कर्णगं नैव याव ।
न्निधिः प्राप्यतेऽहंतया नैव तावत्‌ ॥१४१॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


TEXT