मनाचे श्लोक - श्लोक १३९

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ११ जून २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १३९ | Manache Shlok - Shlok 139

मनाचे श्लोक - श्लोक १३९ - [Manache Shlok - Shlok 139] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १३९


पुढें पाहता सर्वही कोंदलेसें ।
अभाग्यास हें दृश्य पाषाण भासे ॥
अभावे कदा पुण्य गांठी पडेना ।
जुने ठेवणे मीपणे आकळेना ॥१३९॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


न वेत्याऽऽत्मतत्वं ततं सर्वतोऽज्ञो ।
भवेभ्दाग्यहीनस्य रत्नं यथाऽश्मा ॥
अनात्मज्ञतातो भवेत्पुण्यहानि ।
र्निधिः प्राप्यतेऽहंतया नैव तावत्‌ ॥१३९॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


TEXT