मनाचे श्लोक - श्लोक १३८

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १० जून २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १३८ | Manache Shlok - Shlok 138

मनाचे श्लोक - श्लोक १३८ - [Manache Shlok - Shlok 138] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १३८


भ्रमे नाढळे वित्त तें गुप्त जाले ।
जिवा जन्मदारिद्र्य ठाकुनि आले ॥
देहेबुद्धिचा निश्चयो ज्या टळेना ।
जुने ठेवणे मीपणे आकळेना ॥१३८॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


भ्रमाच्चिद्धनं यस्य गुप्तं बभूव ।
मृतिर्जन्मादारिन्द्य्माविर्बभूव ॥
स्वदेहात्मबुद्धिर्लयं नोपयाति ।
निधिः प्राप्यतेऽहंतया नैव तावत्‌ ॥१३८॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


TEXT