मनाचे श्लोक - श्लोक १३७

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ९ जून २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १३७ | Manache Shlok - Shlok 137

मनाचे श्लोक - श्लोक १३७ - [Manache Shlok - Shlok 137] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १३७


जिवां श्रेष्ठ ते स्पष्ट सांगोनि गेले ।
परी जीव अज्ञान तैसेचि ठेले ॥
देहेबुद्धिचें कर्म खोटें टळेना ।
जुने ठेवणें मीपणें आकळेना ॥१३७॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


महांतस्तु जीवं प्रबोध्य प्रयाता ।
स्तथाऽप्येष जीवस्तथैवास्तिमूढः ॥
विलीना न यस्येह देहात्मबुद्धि ।
र्निधिः प्राप्यतेऽहंतया नैव तावत्‌ ॥१३७॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


TEXT