मनाचे श्लोक - श्लोक १३६

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ८ जून २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १३६ | Manache Shlok - Shlok 136

मनाचे श्लोक - श्लोक १३६ - [Manache Shlok - Shlok 136] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १३६


भयें व्यापिले सर्व ब्रह्मांड आहे ।
भयातीत तें संत आनंत पाहे ॥
जया पाहतां द्वैत कांही दिसेना ।
भयो मानसीं सर्वथाही असेना ॥१३६॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


समस्तं जगत्सर्वदा भीतियुक्तं ।
निवृत्ता भयात्साधवः स्वात्मबोधात्‌ ॥
भवेद्यस्य विज्ञानतो द्वैतहानि ।
र्भयं दूरतो याति विद्वज्जनानाम्‌ ॥१३६॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


TEXT