मनाचे श्लोक - श्लोक १३३

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ५ जून २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १३३ | Manache Shlok - Shlok 133

मनाचे श्लोक - श्लोक १३३ - [Manache Shlok - Shlok 133] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १३३


हरीभक्त वीरक्त विज्ञानराशी ।
जेणे मानसी स्थापिलें निश्चयासी ॥
तया दर्शने स्पर्शने पुण्य जोडे ।
तया भाषणें नष्ट संदेह मोडे ॥१३३॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


विरक्तिश्च भक्तिश्च विज्ञानयोगः ।
सदैतानि दाढ्येन यदहृद्रतानि ॥
सदा दर्शनं पुण्यदं तस्य पुंसां ।
तथा भाषणं नाशकं संशयस्य ॥१३३॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


TEXT