MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मनाचे श्लोक - श्लोक १३२

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ जून २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १३२ | Manache Shlok - Shlok 132

मनाचे श्लोक - श्लोक १३२ - [Manache Shlok - Shlok 132] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

श्लोक १३२


विचारूनि बोले विवंचूनि चाले ।
तयाचेनि संतप्त तेही निवाले ॥
बरें शोधल्यावीण बोलो नको हो ।
जनी चालणे शुद्ध नेमस्त राहो ॥१३२॥समर्थ रामदास स्वामी

संस्कृत रुपांतर


विचार्येव यो वक्ति निश्चित्य याति ।
तदीयेन संगेन तापस्य शांतिः ॥
प्रवाच्यं विचारं विना नैवकिंचि ।
न्मयः सत्पथेन प्रयातव्यमाशु ॥१३२॥समर्थ रामदास स्वामी

अर्थ


TEXT

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store