मनाचे श्लोक - श्लोक १२८

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ३१ मे २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १२८ | Manache Shlok - Shlok 128

मनाचे श्लोक - श्लोक १२८ - [Manache Shlok - Shlok 128] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १२८


मना वासना वासुदेवीं वसों दे ।
मना कामना कामसंगी नसो दे ॥
मना कल्पना वाउगी ते न कीजे ।
मना सज्जना सज्जनी वस्ति कीजे ॥१२८॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


मनो वासना वासुदेवे तवास्तु ।
मनः कामना कामिसंगे तु मास्तु ॥
मनः कल्पना ते वृथा नैव कार्या ।
मनो राघवे ते निवासो हि कार्यः ॥१२८॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


...