MarathiMati.com - Official WhatsApp Number

मनाचे श्लोक - श्लोक १२६

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २९ मे २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १२६ | Manache Shlok - Shlok 126

मनाचे श्लोक - श्लोक १२६ - [Manache Shlok - Shlok 126] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

श्लोक १२६


जनांकारणे देव लीलावतारी ।
बहुतांपरी आदरें वेषधारी ॥
तया नेणती ते जन पापरूपी ।
दुरात्मे महानष्ट चांडाळ पापी ॥१२६॥समर्थ रामदास स्वामी

संस्कृत रुपांतर


जनानुग्रहार्थाय धृत्वाऽवतारा ।
ननेके जनास्तारिता येन पूर्व ॥
न तं सेवते यः सएवातिपापो ।
दुरात्मा कुबुद्धिः स चांडालरुपः ॥१२६॥समर्थ रामदास स्वामी

अर्थ


...

Book Home in Konkan