मनाचे श्लोक - श्लोक १२५

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २८ मे २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १२५ | Manache Shlok - Shlok 125

मनाचे श्लोक - श्लोक १२५ - [Manache Shlok - Shlok 125] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १२५


अनाथां दिनांकारणे जन्मताहे ।
कलंकी पुढे देव होणार आहे ॥
तया वर्णिता शीणली वेदवाणी ।
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी ॥१२५॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


खलांना विनाशाय सद्रक्षणाय ।
युगांते भविषयत्यसावेव कल्की ॥
श्रृतिर्यहुणख्यापेन मौनमाप ।
स नोपेक्षते देवदेवः स्वभक्तम्‌ ॥१२५॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


...