मनाचे श्लोक - श्लोक १२३

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २६ मे २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १२३ | Manache Shlok - Shlok 123

मनाचे श्लोक - श्लोक १२३ - [Manache Shlok - Shlok 123] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १२३


अहल्येसतीलागी आरण्यपंथे ।
कुडावा पुढे देव बंदी तयांते ॥
बळे सोडितां घाव घालीं निशाणी ।
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी ॥१२३॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


अहल्यासतीपक्षपातादरण्यं ।
सिषेवे स्वयं देववंद्योऽपि विष्णुः ॥
स्फुटा सर्वसंरक्षणे यस्य कीर्तिः ।
स नोपेक्षते देवदेवः स्वभक्तम्‌ ॥१२३॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


...