मनाचे श्लोक - श्लोक १२२

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २५ मे २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १२२ | Manache Shlok - Shlok 122

मनाचे श्लोक - श्लोक १२२ - [Manache Shlok - Shlok 122] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १२२


कृपा भाकिता जाहला वज्रपाणी ।
तया कारणें वामनू चक्रपाणी ॥
द्विजांकारणे भार्गवू चापपाणी ।
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी ॥१२२॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


प्रपन्नऽतणं वज्रपाणेर्ज्ञनित्री ।
तदा वामनोभूत्सवयं चक्रपाणिः ॥
तथा हैहयांय यो भार्गवोभू ।
स नोपेक्षते देवदेवः स्वभक्तम्‌ ॥१२२॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


...