मनाचे श्लोक - श्लोक १२०

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २३ मे २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १२० | Manache Shlok - Shlok 120

मनाचे श्लोक - श्लोक १२० - [Manache Shlok - Shlok 120] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक १२०


विधीकारणे जाहला मत्स्य वेगीं ।
धरी कूर्मरुपे धरा पृष्ठभागी ।
जना रक्षणाकारणे नीच योनी ।
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी ॥१२०॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


विधातुर्हितायाभवन्मत्सयरुपो ।
दधाराचलं कूर्मरुपेण पृष्टे ॥
धरोद्धारणार्थ दधे क्रोडरुपं ।
स नोपेक्षते देवदेवः स्वभक्तम्‌ ॥१२०॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


...