मनाचे श्लोक - श्लोक ११८

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २१ मे २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक ११८ | Manache Shlok - Shlok 118

मनाचे श्लोक - श्लोक ११८ - [Manache Shlok - Shlok 118] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक ११८


गजेंदु महासंकटी वास पाहे ।
तयाकारणे श्रीहरी धांवताहे ॥
उडी घातली जाहला जीवदानी ।
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी ॥११८॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


गजोतःसरस्युग्रनक्रेण पादे ।
धृतो विष्णुमेव स्मरन्खिन्नगात्रः ॥
हरिस्तत्क्षणादेत्य योऽमोचयत्तम्‌ ।
स नोपेक्षते देवदेवः स्वभक्तम्‌ ॥११८॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


...