मनाचे श्लोक - श्लोक ११७

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० मे २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक ११७ | Manache Shlok - Shlok 117

मनाचे श्लोक - श्लोक ११७ - [Manache Shlok - Shlok 117] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक ११७


धुरू लेकरु बापुडे दैन्यवाणे ।
कृपा भाकितां दीधली भेटी जेणे ॥
चिरंजीव तारांगणी प्रेमखाणी ।
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी ॥११७॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


ध्रुवं बालमज्ञं विचारासमर्थ ।
परंध्याननिष्ठ विलोक्यानुकंप्य ॥
चकाराचलंतत्पदे निश्र्चले स्वे ।
स नोपेक्षते देवदेवः स्वभक्तम्‌ ॥११७॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


...