मनाचे श्लोक - श्लोक ११६

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १९ मे २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक ११६ | Manache Shlok - Shlok 116

मनाचे श्लोक - श्लोक ११६ - [Manache Shlok - Shlok 116] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक ११६


बहू शापिता कष्टला अंबऋषी ।
तयाचे स्वये श्रीहरी जन्म सोशी ॥
दिला क्षीरसिंधु तया ऊपमानी ।
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी ॥११६॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


मुनेः शापजं गर्भवासस्य दुःखं ।
स्वयं योंऽबरीषस्य जग्राह विष्णुः ॥
चकारोपमन्वाश्रमं क्षीरपूर्णं ।
स नोपेक्षते देवदेवः स्वभक्तम्‌ ॥११६॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


...