MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मनाचे श्लोक - श्लोक १०१

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ मे २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १०१ | Manache Shlok - Shlok 101

मनाचे श्लोक - श्लोक १०१ - [Manache Shlok - Shlok 101] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

श्लोक १०१


जया नावडे नाम त्या यम जाची ।
विकल्पे उठे तर्क त्या नर्क ची ची ॥
म्हणोनि अती आदरे नाम घ्यावे ।
मुखे बोलतां दोष जाती स्वभावें ॥१०१॥समर्थ रामदास स्वामी

संस्कृत रुपांतर


न यस्य प्रियं नाम तं शास्ति शौरि ।
र्विकल्पात्कुतर्के गतिर्नारकी स्यात्‌ ॥
अतोऽत्यादरेणैव संकीर्तितव्यं ।
यदुच्चारणे नैष दोषः प्रयाति ॥१०१॥समर्थ रामदास स्वामी

अर्थ


श्रीसमर्थ येथे स्पष्टपणे सांगतात की, नामस्मरणाविषयी संशयग्रस्त होऊन जे तर्क-कुतर्क काढतात, त्यांना नरकवास प्राप्त होऊन त्यांची छी-थू होते.

गिरीकंदरें जाइजे दूरि दोषें ॥ ९२ ॥

नुकतेच प्रकाशित नवीन लेखन

बाय - मराठी कथा | Bye - Marathi Katha

बाय

विभाग मराठी कथा

स्वभाव - मराठी कविता | Swabhav - Marathi Kavita

स्वभाव

विभाग मराठी कविता

आधार - मराठी कविता | Aadhar - Marathi Kavita

आधार

विभाग मराठी कविता

बायको - मराठी कविता | Baayko - Marathi Kavita

बायको

विभाग मराठी कविता

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store