MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मनाचे श्लोक - श्लोक १

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १ फेब्रुवारी २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक १ | Manache Shlok - Shlok 1

मनाचे श्लोक - श्लोक १ - [Manache Shlok - Shlok 1] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

श्लोक १


गणाधीश जो ईश सर्वां गुणांचा ।
मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा ॥
नमूं शारदा मूळ चत्वार वाचा ।
गमूं पंथ आनंत या राघवाचा ॥१॥समर्थ रामदास स्वामी

संस्कृत रुपांतर


गणेशोऽस्तिऽयो धीश्वरः सहुणानाम्‌ ।
गुणारोपको निर्गुणे चादिसर्गे ॥
प्रणम्याथ तं तां चतुर्वाकूस्वरुपाम्‌ ।
रघुत्तंसविज्ञानमर्गां ॥१॥समर्थ रामदास स्वामी

अर्थ


शिवगणांचा आधीश.

षड्गुणेश्वर.
गणाधीश तो ईश सर्वां गुणेंसी ।

मुळारंभ म्हणजे तो निर्गुणाचा आरंभ. निर्गुणाला जेथे सगुणत्व प्राप्त झाले ती प्रथम भूमिका.
जो कर्तुत्वास आरंभ । मूळपुरुष मुळारंभ ।
जो परात्पर स्वयंभ । आदिअंती ॥

शब्दमूळ वाग्देवता । माहं माया ॥
तींही वाचा अंतरी आलें । तें वैखरिया प्रगट केलें ।
म्हणौन कर्तुत्व जितुकें जालें ।
तें शारदागुणें ॥

“सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म” (पुढे श्लोक १४६ ते श्लोक १५०, श्लोक १६९, श्लोक १८४ पहा).

प्रणवरुप आद्य गणेश व शब्दमूळ शारदा यांना नमन करुन ब्रह्मस्वरुपाकार राघवाचा शाश्वत असा जो पंथ तो आपणांस कळावा अशी या श्लोकात प्रार्थना करुन मनाच्या श्लोकांचा आरंभ केला आहे; व त्या प्रार्थनेप्रमाणे शेवटी सरासरी श्लोक १८४ पासून तो अखेरपर्यंत राघवस्वरुपाचा निश्चय झाला आहे.

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store