MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

महाराष्ट्रातील मंदिरे

महाराष्ट्रातील मंदिरे | Temples in Maharashtra

महाराष्ट्रातील मंदिरे - [Temples in Maharashtra]

त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग | Trimbakeshwar Jyotirlinga

त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग

विभाग महाराष्ट्रातील मंदिरे

नाशिक जिल्हयातील त्र्यंबकेश्वर हे १२ ज्योतिर्लिंगापैकी एक ज्योतिर्लिंग. या ज्योतिर्लिंगाचे वैशिष्टय म्हणजे या लिंगात ब्रम्हा, विष्णु आणि महेश हे तीन देव असल्याचे समजले जाते, म्हणून याला त्र्यंबकेश्वर म्हटले जाते.

अधिक वाचा

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store