महाराष्ट्रातील धार्मिक ठिकाणे

महाराष्ट्रातील धार्मिक ठिकाणे | Dharmik Places in Maharashtra - Page 2

महाराष्ट्रातील धार्मिक ठिकाणे - [Dharmik Places in Maharashtra State]

त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग | Trimbakeshwar Jyotirlinga

त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग

महाराष्ट्रातील धार्मिक ठिकाणे

नाशिक जिल्हयातील त्र्यंबकेश्वर हे १२ ज्योतिर्लिंगापैकी एक ज्योतिर्लिंग. या ज्योतिर्लिंगाचे वैशिष्टय म्हणजे या लिंगात ब्रम्हा, विष्णु आणि महेश हे तीन देव असल्याचे समजले जाते, म्हणून याला त्र्यंबकेश्वर म्हटले जाते.

अधिक वाचा