MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

सांस्कृतिक आसमंत

सांस्कृतिक आसमंत [Cultural Milieu] या सदरात येणार्‍या लेखांबद्दल सविस्तर माहिती.

प्रभाकाराचे जडण घडन कडकडीत म्हणायाला ॥
दो हाताचा मुजरा माझा तुळशीरामाला ॥
भीमथडीहुनि चहुमुलखावर फिरले धारकरी॥
भीमथडीहुनि चहुमुलखातुनि जमले वारकरी ।
आळंदीच्या ज्ञानोबांची भिंत घेत धाव॥
पुंडलिकाचे नांव चालवी दगडाची नाव
घोलघुमट घुमवीत सारखा नवलाची भाक।
जेजूरीवर चढी पायरी उभी नऊलाख
ध्येय जे तुझ्या अंतरी...॥
- राम गणेश गडकरी

ALT TEXT

LINK TEXT

विभाग सांस्कृतिक आसमंत

main content here

अधिक वाचा

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store