NashikDiary.com
MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मराठी संस्कृती

Marathi Culture, Maharashtra Culture

  • Rangoli Artist Maharashtrian Women
  • मराठी संस्कृती | Marathi Culture,Maharashtra(India)
  • Hindu Home
हिंदु घर

नुसत्या भिंती नकोत, म्हणजे भिंती तर असाव्यातच, पण अधिक काहीतरी असावे, भिंतीची आवश्यकता का ? तर ऊन, वारा, पाऊस, थंडी यांपासून संरक्षण मिळावे.

नारायण नागबली

श्रीमन्नारायणादि पंचदेवतांना उद्देशून अतिश्रद्धेने दिलेले समंत्रक ओ विधीयुक्त असे जे अन्नोदक द्रव्यादी त्यास नारायणबली असे म्हणतात.

देवपूजा

प्रत्येक माणासाला जीवनात सुख समाधान आणि शांती प्राप्त व्हावी म्हणून देवपूजा(Devpuja) हे एक उत्तम साधन आहे.


MarathiMati.com - Android App on Google Play Store