marathi calendar marathi dinadarshika

Travel Maharashtra State - Join MarathiMati.com

HOME | ABOUT | CONTACT | FEEDBACK | SITE MAP | HELP CENTER  

Marathi eMail - Send eMail in Marathi LanguageMarathi Greetings - Send Marathi Greeting Card For FreeAksharmanch :Marathi Writers,Artists,Marathi Kavita,Charoli,Articles,PaintingsBhagyavedh - Astrology in MarathiMarathi Websites & Useful Links, Directory of Marathi WebsitesMaharashtra State Art - Marathi Arts (Kala) of Maharashtra StateLegends of Maharashtra StateMarathiMati TV
Marathi Lekh - Marathi ArticalsMarathi Dinadarshika Marathi CalendarMaharashtra State Resource - Travel, Culture, Art, Letrature and more...Shatayushi - 100 Years of FitnessMarathi Tarun - Maharashtra Youth GuideMarathi Sahitya - Marathi Language Literature of Maharashtra StateAapali Marathi - All about Marathi LanguageHiraval - Maharashtra Green
Samwad - World of WordsMaharashtra State related News & EventsMazha Balmitra - Special Section for Marathi KidsMarathi Karamnuk - Entertainment about Marathi Films, Movies, Dramas, Marathi Songs, Marathi Jokes, Marathi VinodMaharashtra State Travels - Maharashtra State Travel InformationMaharashtra, Marathi Culture - Maharashtra State Culture InformationMarathiche Mandand - Legends of Marathi LanguageAll Web Channels
MarathiMati - Home

मराठीमाती डॉट कॉम / महाराष्ट्र राज्य संदर्भ कोष

Maharashtra State Information about Travel, Literature, Culture, Art, Sports

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

श्रीविठ्ठलच्या आरत्या
Shree Vitthalachya Aartya

(१)
युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा । वामांगीं रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ॥ पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलें गा । चरणीं वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥ १ ॥ जय देव जय देव जय पांडुरंगा । रखुमाईवल्लभा, राईच्या वल्लभा पावें जिवलगा ॥ ध्रु० ॥ तुळसीमाळा गळां कर ठेवुनि कटीं । कांसे पीतांबर कस्तुरि लल्लाटीं ॥ देव सुरवर नित्य येती भेटी । गरुड हनुमंत पुढें उभे रहाती ॥ जय० ॥ २ ॥ धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्रपाळा । सुवर्णाची कमळें वनमाळा गळां ॥ राई-रखुमाबाई राणीया सकळां । ओंवाळीती राजा विठोबा सांवळा ॥ जय० ॥ ३ ॥ ओंवाळूं आरत्या कुरवंड्या येती । चंद्रभागेमाजीं सोडुनियां देती ॥ दिंड्या पताका वैष्णव नाचती । पंढरीचा महिमा वर्णाचा किती ॥ जय० ॥ ४ ॥ आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती । चंद्रभागेमध्ये स्नानें जे करिती ॥ दर्शनहेळामात्रें तयां होय मुक्ती । केशवासी नामदेव भावें ओंवाळीती ॥ जय० ॥ ५ ॥

(२)
येई हो विठ्ठले माझे माउली ये । निढळावरी कर ठेवुनि वाट मी पाहें ॥ ध्रु० ॥ आलिया गेलिया हातीं धाडी निरोप । पंढरपुरीं आहे माझा मायबाप ॥ येई० ॥ १ ॥ पिवळा पीतांबर कैसा गगनीं झळकला । गरुडावरि बैसोनि माझा कैवारी आला ॥ येई० ॥ २ ॥ विठोबाचे राज्य आम्हां नित्य दिपवाळी । विष्णुदास नामा जीवें भावें ओंवाळी ॥ येई हो० ॥ ३ ॥

(३)
ओंवाळूं आरती माझ्या पंढरीराया, माझ्या पंढरीमाया ॥ सर्वभावे शरण आलों तूझिया पायां ॥ ध्रु० ॥ सर्व व्यापुनि कैसें रूप राहिलें अकळ, रूप राहिलें अकळ ॥ तो हा गवळ्याघरी झाला कृष्ण गोपाळ ॥ ओंवाळूं ० ॥ १ ॥ निजस्वरूप गुणातीत अवतार धरीं अवतार धरी ॥ तो हा पांडुरंग उभा विटेवरी ॥ ओंवाळूं० ॥ २ ॥ भक्तांच्या काजा कैसा रूपासी आला, कैसा रूपासी आला । ब्रीदाचा तोडरू चरणीं मिरविला ॥ ओंवाळूं० ॥ ३ ॥ आरति आरति कैसा ओंवाळीली, कैसी ओंवाळीली ॥ वाखाणितां कीर्ति वाचा परतली ॥ ओंवाळूं० ॥ ४ ॥ भावभक्तीबळे होसी कृपाळू देवा, होसी कृपाळू देवा ॥ तुका म्हणे तुझ्या न कळता मावा ॥ ओंवाळूं० ॥ ५ ॥

(४)
आरती अनंतभुजा ॥ विठो पंढरीराजा ॥ न चालती उपचार ॥ मनें सारिली पूजा ॥ आरती० ॥ ध्रु० ॥ परेस पार नाहीं ॥ न पडे निगमा ठायीं ॥ भुलला भक्तीभावें ॥ लाहो घेतला देहीं ॥ आरती० ॥ २ ॥ अनिर्वाच्य शुद्धबुद्ध ॥ उभा राहिला नीट ॥ रामा जनार्दनीं ॥ पायीं जोडली वीट ॥ आरती० ॥ ३ ॥

(५)
संत सनकादिक भक्त मिळाले अनेक ॥ स्वानंदें गर्जती पाहूं आले कौतुक ॥ १ ॥ नवल होताहे आरती देवाधिदेवा ॥ स्वर्गीहूनि सुरवर पाहूं येताति भावा ॥ ध्रु० ॥ नरनारी तटस्थ अवघे पडले नयना ॥ ओंवाळितां श्रीमुख धणी न पुरे मना ॥ नवल० ॥ २ ॥ एका जनार्दनीं मंगल कौतुकें गाती ॥ मंगल आरत्या गाती ॥ मिळाले वैष्णव जयजयकारें गर्जती ॥ नवल० ॥ ३ ॥

 


आरतीसंग्रह (Aarti Sangraha)

 • श्रीदत्तात्रेयाच्या आरत्या

 • श्रीनृसिंहाची आरती

 • श्रीपरशुरामची आरती

 • श्रीअनंताची आरती

 • दशावताराची आरती

 • श्रीमारुतीच्या आरत्या

 • श्रीगुरूच्या आरत्या

 • श्रीसत्यनारायणाची आरती

 • सूर्याची आरती

 • गरुडाची आरती

 • चंद्राची आरती

 • श्रीशनिदेवाची आरती

 • श्रीव्यंकटेशाची आरती

 • श्रीखंडेरावाची आरती


महाराष्ट्रातील संस्कृतीची माहितीमराठी गझल
 Ilahi Jamadar - Marathi Ghazalsइलाही जमादार - भावनांची वादळे
मराठी कविता
 एक बामण ढसाळलेला : मुकुंद शिंत्रे
अक्षरमंच
 

मराठी कविता 'रातराणी'

बालमित्र
 वाणीवर संस्कार होण्यासाठी हे पाठ कराच
 मराठी सुविचार कोष, सर्वांसाठी!
  पोटधरून हसवण्यासाठी मराठी विनोद
शतायुषी
 कुशाग्र बुध्दी साठी, Dr. Santosh Jalukar
 आजोबांच्या बटव्यातील घरघुती औषधांचा खजाना
घडामोडी
 नविन मराठी कविता
 मराठीमाती टेलीव्हिजन लवकरच सुरु
मराठी लेख
 कुमार केतकर - अवतरली शिवशाही (लोकसत्ता)
 भारतातील `इंडिया'
 मराठी भाषेची उपेक्षा
  LEGALPLACE ADVERTISE  
Write to: Harshad Khandare
All Rights Reserved Worldwide to OWNWAY Art & TechnologyMaster.Harshad N Khandare.
मराठीतून मराठीचा वारसा पुढे नेणारी एक अस्सल मराठमॊळी वेबसाईट © २००१ - २००८
OWNWAY Art & Technology