शाल कधी वापरतात

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १९ जानेवारी २०१७

शाल कधी वापरतात - मराठी विनोद | Shaal Kadhi Vapartat - Marathi Jokes

शाळेत इंग्रजीचा तास सुरू असतो...
मास्तर: गण्या सांग, ‘शाल’ कधी वापरतात?
गण्या: थंडीत