MarathiMati.com - Official WhatsApp Number

पुणेरी वैमानिक

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ जानेवारी २०१७

पुणेरी वैमानिक - मराठी विनोद | Puneri Vaimanik - Marathi Jokes

एकदा अमेरिकेत एक विमान वाईट हवामानामुळे डोंगर दऱ्यात भरकटते...
वैमानिक सर्व कौशल्य पणाला लावून डोंगर दऱ्यातुन आडवे तिडवे कट मारून ते विमान सुखरूप विमान तळावर घेउन येतो...
त्याचा सत्कार केला जातो आणि हे कौशल्य कुठे आत्मसात केलस असं विचारलं जातं...
तो लाजून म्हणतो, आधी पुण्यात बाईक चालवायचो...!

Book Home in Konkan