Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

ह्या खयसुन ईला

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १ जानेवारी २०१७

ह्या खयसुन ईला - मराठी विनोद | Hya Khaysun Ila - Marathi Jokes

परिक्षा रीव्हीजन मालवणी स्टाईल
ह्या तर माका येता
ह्या तर अगदी सोप्या हा
ह्या तर परवाचं केललयं
...आणि परीक्षेच्या वेळी पेपर बघुन
“ह्या खयसुन ईला”

Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play