पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव | Eco-friendly Ganeshotsav

ह्या खयसुन ईला

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १ जानेवारी २०१७

ह्या खयसुन ईला - मराठी विनोद | Hya Khaysun Ila - Marathi Jokes

परिक्षा रीव्हीजन मालवणी स्टाईल
ह्या तर माका येता
ह्या तर अगदी सोप्या हा
ह्या तर परवाचं केललयं
...आणि परीक्षेच्या वेळी पेपर बघुन
“ह्या खयसुन ईला”

Book Home in Konkan