थकलेला नवरा

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १९ डिसेंबर २०१६

थकलेला नवरा - मराठी विनोद | Thakalela Navara - Marathi Jokes

नवरा थकलेला, ऑफिसमधुन घरी आलेला असतो...
नवरा: प्यायला पाणी आण गं?
बायको: तहान लागली आहे का ?
नवरा (संतापून): नाही माझा गळा कुठुन लिक होतोय ते चेक करायचा आहे.