पुण्यातले गरमा गरम पोहे

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १८ डिसेंबर २०१६

पुण्यातले गरमा गरम पोहे - मराठी विनोद | Punyatale Garama Garam Pohe - Marathi Jokes

भन्नाट पुणेरी बाळूः काकू, चिंटू आहे का घरी?
जोशी काकूःआहे ना, गरमा-गरम पोहे खातोय. तुलापण भूक लागली असेल ना?
बाळूः हो
जोशी काकूः मग घरी जा आणि काहीतरी खाऊन ये...