प्रिये सांग ना

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १४ जानेवारी २०११

प्रिये सांग ना - मराठी विनोद | Priye Sang Na - Marathi Jokes

तो: प्रिये, सांग ना मी तुझ्यासाठी काय करू?
ती: काय करशील?
तो: तू सांगशील ते करीन!
ती: मग आधी नोकरी कर
तो: का?
ती: म्हणजे एकदाचं लग्न तरी करता येईल!