पोहे आणि उपीट तयार आहे

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ९ डिसेंबर २०१६

पोहे आणि उपीट तयार आहे - मराठी विनोद | Pohe Aani Upit Tayar Aahe - Marathi Jokes

एक बाळ जन्माला आल्या - आल्या बोलायला लागतो...
तो नर्सला विचारतो, खायला काय आहे?
नर्स:पोहे आणि उपीट तयार आहे...
मुलगा:अरे देवा! परत पुण्यातच जन्माला आलो...