केस बारीक कापा

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ७ डिसेंबर २०१६

केस बारीक कापा - मराठी विनोद | Kes Baarik Kaapa - Marathi Jokes

माणुस: केस बारीक कापा...
कटींगवाला: किती बारीक कापु ?
माणुस: बायकोच्या हातात येणार नाही इतके...