उलट अर्थी वाक्य

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १ डिसेंबर २०१६

उलट अर्थी वाक्य - मराठी विनोद | Ulat Arthi Vaakya - Marathi Jokes

गुरुजी: “अंधारात असलेल्या मुलांकडून चुका होतात” हे वाक्य उलट अर्थी लिहा...
बंडया: अंधारात केलेल्या चुकांमुळे मुले होतात...
गुरुजींनी अंधार पडेपर्यंत मारला