Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

पुण्यातील एक नामवंत डॉक्टर

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १७ नोव्हेंबर २०१६

पुण्यातील एक नामवंत डॉक्टर - मराठी विनोद | Punyatil Ek Namvant Doctor - Marathi Jokes

पुण्यातील एक नामवंत डॉक्टर
डॉक्टर: तुमच्या आजाराचं नेमकं कारण माझ्या लक्षात येत नाहीये, कदाचित दारू प्यायल्यामुळे हे होत असावं !
पेशंट: हरकत नाही तुमची उतरल्यानंतर येतो मी परत.

Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play