थोडं कन्फ्युजन झालं यार

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ११ जानेवारी २०११

थोडं कन्फ्युजन झालं यार - मराठी विनोद | Thoda Confusion Jhala Yaar - Marathi Jokes

गण्या: ए सख्या, एवढा घाबराघुबरा का झालायस बुवा तू?
सख्या: अरे, थोडं कन्फ्युजन झालं यार.
गण्या: म्हणजे?
सख्या: अरे मी रस्त्यावरून चाललो असताना मला समोर काहीतरी दिसलं. मला वाटलं की साप आहे. पण नेमकी ती काठी होती.
गण्या: हात्तिच्या... एवढंच ना.
सख्या: हो रे... पण मग त्या सापाला मारण्यासाठी म्हणून मी जी काठी उचलली ना...
तो खरा साप निघाला.