MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

हिरवळ

हिरवळ | Green

हिरवळ - [Green] निसर्गाचे ‌ऋण फेडण्यासाठी हाती घेतलेली मोहीम.

बहुगुणी गिरीपुष्प | Bahuguni Giripushpa

बहुगुणी गिरीपुष्प

विभाग हिरवळ

शाश्वत विकासाच्या वाटेवर चालताना सेंद्रिय शेती, भूमी-जल व इतर संसाधनांचा कार्यक्षम, काटकसरीने वापर करणे निकडीचे झाले आहे.

अधिक वाचा

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store