MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मनमोहना चित्र प्रदर्शन

द्वारे | प्रकाशक संपादक मंडळ | १९ ऑगस्ट २०१३

मनमोहना चित्र प्रदर्शन

‘मनमोहना’ चित्र प्रदर्शन

दिलीप कदम यांचे मनमोहना चित्र प्रदर्शन,Manmohana Painting Exhibition by Dilip Kadam.

  • दिनांक : १४ ऑगस्ट ते २० ऑगस्ट
  • स्थळ : दर्पण आर्ट गॅलरी, कलाछाया कॅम्पस, पत्रकार नगर,
  • वेळ : स ११ ते सायं ७ पर्यंत
MarathiMati.com - Android App on Google Play Store